mandag den 3. marts 2014

7. februar - 28. februar 2014.

Dette er den sidste periode i optællingen. Der er nu også fugle fra Nyeng, Mandø og Rømø, så tællingen er mere dækkende. Der mangler dog uden tvivl en del fugle i den sønderjyske del, som ikke er dækket i samme grad som den sydvestjyske del: I Sønderjylland er der i hele perioden 38 observationer af 41 fugle (simpel summering), i Sydvestjylland 153 observationer af 175 fugle.

Jeg arbejder på en artikel ud fra denne tælling. Her vil det samlede antal blive præsenteret med en vurdering af det egentlige antal. Ud fra Fanø-tællingerne vil jeg vurdere svingninger de sidste 10 år og størrelse af territorier arealmæssigt og ud fra antallet af vandfugle. Forsigtige skøn over antallet i Danmark og hele Vadehavet skal også med.

Tak til følgende 45 personer, som har indtastet observationer af Vandrefalk i DOF-basen december 2013-februar 2014: Ole Amstrup, Tim Andersen, Harry Antonisen, Keld Bakken, Blåvand Fuglestation, Henrik Böhmer, Henrik Brandt, Michael B. Clausen, Finn Just Christensen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Carl Johan Corneliussen, John Frikke, Egon Iversen, Martin Iversen, Ole Hansen, Tim Hesselballe Hansen, Sigrid Kistrup Ilsøe, Bent Jacobsen, Niels Bomholdt Jensen, Jørgen Hjort Jensen, Michael Mosebo Jensen, Svend Ove Jensen, Michael S. Johansen, Jens Hasager Kirk, Per Alnor Kjær, Aleks Lund, Finn Madsen, Jesper Johannes Madsen, David Manstrup, Svend Aage Mathiessen, Kim Mogensen, Bjarne Nielsen, Søren Peder Nielsen, Lars Paaby, Michael Køie Poulsen, Per Poulsen, Børge Langkilde Rasmussen, Birthe Rise, Svend Rønnest, Leif Nørgaard Schmidt, Svend Anker Schwebs, Helle Suadicani, Jens Thalund, Ole Thorup, Uffe Terndrup, Rasmus Turin. 

Den dødfundne fugl fra Fanø Nordspids 16. februar. Den havde en skade ved højre ben. Nok samme fugl blev set syd for Nordby 8/2 (Foto t.v.)

Gammel hun Sneum Digesø 21/2 og gammel fugl Lakolk Sydsøer, Rømø 28/2.

Sydvestjyske del af Vadehavet 7-28. februar.

Nyeng: 13/21 ad nær Ho (Jesper Johannes Madsen)
Skallingen: 13/2 2 ad (Vogterhuset og Skallingende) (Jesper Johannes Madsen), 24/2 nordlige del 2 ad (hun og han) (Henrik Brandt),
Sædding Strand: 11/2 1 ad han på sømærke (Finn Madsen)
Esbjerg Havn tripple 9: 19/2 1 ad, 23/2 1 ad (Finn Madsen)
Esbjerg Vandtårn: 8/2 1 ad han (Jens Thalund), 28/2 1 ad han (Jens Thalund)
Fanø Nordspids: 7/2 1 ad. hun (Kim Fischer), 10/2 1 ad (Jens Thalund), 11/2 1 ad,  15/2 ad (Kim Fischer), 16/2 1 død – indsendt til seruminstituttet (Via Søren Vinding), 23/2 1 ad (Kim Fischer),
Enge syd for Nordby/Halen: 7/2 2 ad., 8/2 2 ad + 1 3k hun, 26/2 2 ad, 27/2 2 ad (Kim Fischer)
Fanø Strand: 22/2 1 overflyvende (Kim Fischer)
Sloen/Kalvekrog: Ad. hun 8/2 1, 9/2 1, 15/2, 16/2, 22/2, 24/2 2 ad (han og hun) (Kim Fischer), 25/2 1 ad (Per Kjær), 28/2 1 (Per Kjær)
Vestkeldsand: 9/2 1 ad hun (Kim Fischer),
Sneum Forland: 15/2 1 overfl. (Jesper Johannes Madsen)
Sneum Digesø: 21/2 1 ad hun (Kim Fischer), 23/2 1 ad hun (John Frikke),
Mandø: 19/2 1 ad han (Keld Bakken), 23/2 2 2k, 1 ad (Sigrid Kistrup Ilsøe), 27/2 2 ad (Han og hun)(Keld Bakken)
Hillerup Enge: 27/2 1 ad hun (David Manstrup og Henrik Böhmer)
Låningsvejen: 21/2 1 (Aage Mathiessen)
Nr. Farup Enge: 16/2 1 ad (Kjeld Lund)
Klæggrav n.f. Kammeslusen: 23/2 1 2k (John Frikke)Sønderjyske del 7.-28.februar:


Astrup Forland: 28/2 1 ad hun (Kim Fischer)

Juvre Forland: 28/2 1 ad. (Kim Fischer)

Rømødæmningen: 20/2 1 ad hun (John Frikke)

Lakolk Sydsøer: 28/2 1 ad. (Kim Fischer)

Rømø Sønderstrand:  15/2 1 overflyvende (Carl Johan Corneliussen)

Havneby: 28/2 1 overflyvende (Kim Fischer).

Ballum Enge: 16/2 1, 18/2 1 (Tim Andersen), 25/2 1 (Per Poulsen) 

Ny Frederikskog: 10/2 1 ad, 22/2 1 2k (Harry Antonissen)

Saltvandssøen: 14/2 1 (Svend Anker Schwebs)

Vidåen (Højer-Slusen ): 1 ad (David Manstrup)

Nørresø: 8/2 1 ad (David Manstrup), 12/2 1 ad (Svens Anker Schwebs)

torsdag den 6. februar 2014

Kort over nuværende observationer december-6. februar.Sydvestjyske del af Vadehavet.Sønderjyske del af Vadehavet.

27. januar til 6. februar 2014.

Perioden præget af flere dage med rimeligt vejr. Det tiltagende lys gør det nemmere at finde falke, men der mangler stadig obs fra Ho Bugt, Mandø og Rømø

Sydvestjyske del af Vadehavet:

Skallingen: 31/1 1 nordlige del (Ole Hansen) og 6/2 1 gammel hun (Henrik Brandt)
Esbjerg Havn: 1/2 og 2/2 1 ad han overnattende på Tripple Nine skorstenen.
Esbjerg, Vandtårnet: 5/2 og 6/2 1 ad han (Jens Thalund)
Fanø: De sædvanlige fugle set, dog 3/2 en 2k han Sloen, som ikke er set før (Kim Fischer)
Måde Enge: 3/2 en ad han (Henrik Brandt)
Sneum Digesø/forland: 28/1 1 ad hun (Ole Hansen), 5/2 1 siddende på isen (Benny Bæk Hansen og Uffe Terndrup)
Kongeå-slusen: 2/2 ad hun (Michael B. Clausen), 3/3 ad hun (Sven Bødker).
Kammerslusen: 31/1 1 ad (Kim Fischer)
Gl. Hviding Forland: 3/2 2 2k hun. Den ene på hegnspæl, den anden jagende (Michael B. Clausen)

Sønderjyske del af Vadehavet:

Ballum Enge: 5/2 1, nok 2k (Henrik Brandt)
Rømødæmning: 2/2 1 ad (Niels Bomholdt Jensen)
Tønder Kog: 28/1 1 (Harry Antonisen)
Ny Fredrikskog: 3/2 1 ad (Harry Antonisen)
Margrethe Kog syd for Vidåen: 3/2 1 ad (Harry Antonisen)

Lidt fotos fra Fanø:

 Falkene fra Halen i dag. Tydeligvis et par.
 Den gamle hun fra Kalvekrog/Sloen.
2k han fra Sloen.

søndag den 26. januar 2014

10. januar - 26. januar 2014.

Vejromslaget betød i første omgang meget blæst og overskyet fra sydøst. Ganske få dage med sol, f.eks i dag, har givet mulighed for at se nogen falke. Jeg troede faktisk fuglene var trukket væk en overgang, men de har siddet i ly for vejret!

Sydvestjyske del af Vadehavet:

Blåvand: 10/1 ses en gammel fugl over stranden.
Alslev Marsk: 24/1 1 2k hun set af Ole Hansen.
Billum: 10/1 ser Svend Rønnest en fugl.
Skallingen: 12/1 ser Ole Amstrup en ad. og Henrik Brandt en 2k. 18/1 ser Bent Jacobsen 1 ad. og 2 2k. 22/1 ser Leif Nørgaard Schmidt en fugl nordlige del af Skallingen. 26/1 ser Jens Hasager Kirk 1 fugl.
Esbjerg Havn: Jens Thalund og Finn Madsen ser de sædvanlige fugle på hhv. Vandtårnet og Triple Nine-skorstenen.
Fanø: Spredte obs af fuglene, men i dag 26/1 ses alle i det gode vejr: Nordspidsen 2 ad., Næs Søjord L4, som mobber de to gamle fra Halen væk og de 3 gamle hunner på Sydøen.
Vilslev Vade: 12/1 ser Ole Hansen en 2k fugl.

Nyt er, at der på Skallingen ses 3 fugle på en gang af Bent, så der er set min. 4 forskellige på Skallingen. Sammen med 2 på Nyeng og 3 i Ho Bugt og nok en Langli/Flakket, altså op mod 10 i denne del af Vadehavet.

Der mangler obs fra Mandø, hvor der kun er set 1-2 fugle.

Sønderjyske del af Vadehavet:

Rømødæmningen: 26/1 1 ad han Astrup Forland set af Børge Langkilde Rasmussen og 1 fugl selve dæmningen set af Finn Just Christensen.
Hjerpsted: 12/1 ser Michael Mosebo Jensen 2 fugle.
Margrethe Kog: 10/1 ser Egon Iversen en fugl og 19/1 Harry Antonisen.
Rudbøl Kog: 22/1 ser Bjarne Nielsen en fugl.
Nørresø: 25/1 ser Harry Antonisen en gammel fugl.

Der mangler stadig obs fra Rømø.
L4 fra strandengen syd for Nordby i dag. På gruppebilledet er den bagest, hvor det lykkedes den at smide to gamle fugle på porten.

torsdag den 9. januar 2014

30. december 2013 - 9. januar 2014.

Vejret er stadig præget af regn og rusk, men et vejr omslag er på vej. Det betyder forhåbentligt bedre muligheder for at komme i felten og se nogen vandrefalke!

Sydvestjyske del af Vadehavet:

Skallingen: 4/1 har Henrik Böhmer 2 fugle.
Myrthue Eng: 1/1 ser Jørgen Hjort Jensen en fugl siddende på en pæl.
Kravnsø Enge: 31/12 Søren Peder Nielsen har en fugl, siddende på engen.
Hjerting: 8/1 har Henrik Brandt en overflyvende 2k fugl.
Fanø/Esbjerg-området 9 obs af Jens Thalund, Per Poulsen og Kim Fischer.
Ribe-marsken: 4/1 har Kim Fischer 2 gamle og en 2k hun. Sidstnævnte er ved Hillerup Engevej og har et hak i højre vinge.
Mandø: 5/1 1 fugl set af Michael Køie Poulsen og Rasmus Turin.
Indvindingen: 30/12 en 1k fugl set af Tim Hesselballe Hansen og Sigrid Kistrup Ilsøe.
Råhede Vade: 1/1 er Michael Clausen ude og se en 1k hun.

Sønderjyske del:

Rømødæmning NV: 4/1 har Aage Matthiesen en fugl på autoværnet.Michael Køie Poulsen og Rasmus Turin ser en gammel fugl, måske den samme.
Ballum Enge: 4/1 ser Michael Køie Poulsen og Rasmus Turin en gammel fugl.
Ny Fredrikskog: 8/1 Harry Antonsen ser en gammel fugl.
Margrethe Kog s.f. Vidåen: Harry Antonser endnu en gammel fugl.søndag den 29. december 2013

Overvintrende vandrefalk i Nationalpark Vadehavet.


Hvor mange vandrefalke overvinter i Vadehavet?


Gammel hun  med Skovsneppe Sønderho Strand og 2k hun fra engene syd for Nordby.


På grund af de mange rastende vandfugle i Det danske Vadehav opholder der sig vandrefalke året rundt. På Dansk ornitologisk Forenings hjemmeside står der:

"Antallet af overvintrende vandrefalke i Danmark har ligeledes været stigende, og aktuelt opholder der sig formodentlig i størrelsesordenen 30-40 individer i landet i vinterhalvåret. De ses især på kystnære lokaliteter med mange overvintrende vandfugle, hvor Vadehavet er helt i særklasse med 10-20 overvintrende falke."

Jeg har talt vandrefalkene på Fanø gennem mange år. Der har været en stabil bestand på 8-9 fugle de sidste 10 vintre. Fanø og omgivende vadeflader udgør 15 % af Det danske Vadehav. Der er mindst lige så mange byttefugle andre steder, så der burde være lige så mange falke. Vurderingen fra DOF´s hjemmeside er nok for lav.

Det kunne derfor være spændende at lave en optælling af overvintrende vandrefalke i hele Vadehavet. Resultatet kunne måske også give et fingerpeg om vinterbestanden i hele Det internationale Vadehav og Danmark.1k han fra Sønderho Strand. Unge hanner ligger nederst i hierarkiet i forhold til gamle fugle og 1k hunner.

 

 

En aktiv blog som inspiration til optællingen.

Som et forsøg til fremtidige optællinger vil der derfor i regi af Fanø Fuglestation blive lavet en optælling i vinteren 2013-2014. For at gøre det sjovere at være med, vil denne blog opdateres flere gange om ugen med de nye tal, info og dine fotos af falkene. Tal fra DOF-basen vil være den væsentligste kilde, men alle observationer af falke vil blive forsøgt indsamlet via opfordringer.
  

Optælling i december - februar.

Tællingen foregår de tre vintermåneder, så der er tid til at besøge alle afkroge af Vadehavet. Fra Fanø viser erfaringerne, at de fleste falke er ret stationære og tit bruger de samme siddepladser. Har man derfor set den samme falk på samme sted mindst 2-3 gange, er der nok et territorium. Ofte sidder de gamle falke i par og har fælles territorium. Men der kan selvfølgelig være strejfere og fugle, som prøver at snyde sig ind i andre fugles territorier.

Nationalpark Vadehavet som afgrænsning.  

 

For at finde en god afgrænsning og skabe lidt hype omkring Nationalparken, er denne valgt. Imidlertid skal Ballum-marsken med, da det traditionelt set hører med til Vadehavet. Så det bliver NP Vadehav + Ballum.En svensk 1k hun, som har opholdt sig på engene syd for 
Nordby siden midten af september. 
Den vil formodentlig forsøge at overvintre.

Hvordan kan du deltage?

Tag ud og find nogen vandrefalke! Det nemmeste er at taste ind i DOF-basen. Du må også gerne sende obs til fanofuglestation@gmail.com. Indtast gerne tidpunkt, alder og køn. Er der specielle kendetegn på falken skal de også nævnes. Følg med på denne blog!

16-29. december 2013.

Regn ,blæst og mørke har kendetegnet de sidste 14 dage og det påvirker selvfølgelig den feltornitologiske aktivitet.Fra Sydvestjylland de sædvanlige fugle Fanø og Esbjerg Havn (Jens Thalund, Finn Madsen og Kim Fischer). Jeg er i tvivl om, hvor mange fugle der er i området omkring Esbjerg havn og Fanø Nordspids. Hvis der kun er to fugle bliver de godt nok set mange gange!

Sneum Digesø: 22/12 er Finn Madsen en tur i marsken og har en gammel fugl.
Kongeåslusen: Finn Madsen ser en fugl.

Fra Sønderjyske del flere nye fugle:

Rømødæmningen: 18/12 1 ad. hun  (John Frikke),
Margrethe Kog: 20/12 1 ad.  (Harry Antonisen),
Rudbøl Sø: 23/12 1 ad. han  (Martin Iversen),
Ballum: 26/12 ser folk, som nok er kørt efter Mellemflagspætte 2 fugle (Ad + 1k)  (Lars Paaby og Jørgen Hulbæk Christiansen), 28/12 1 fugl (Svend Ove Jensen)
Vidå Lillevade: 28/12 1  (Aleks Lund),
Ny Frederikskog: 28/12 1  (Harry Antonisen),
.